tisk poslat email

Profil firmy

Firma byla založena 1.6.1995 jako 100% dceřiná společnost tehdejší Severočeské energetiky, a.s. jako pokračovatel tradice rozvinuté stavebně-montážní činnosti někdejšího závodu SČE v Liberci. Hlavním předmětem činnosti jsou montáže elektroenergetických rozvodných zařízení elektrizační soustavy. V roce 2007 došlo je změně majetkové podstaty firmy, 100 % vlastníkem se stala společnost AZ-Elektrostav, a.s. Společnost zaměstnává v současné době 30 pracovníků s plnou kvalifikací pro realizaci výše uvedených činností. Disponuje rovněž veškerou potřebnou technikou, jako např. autojeřáby, montážní plošiny, traktory, nákladní vozidla, měřící přístroje apod. Společnost má oprávnění k montáži kabelových armatur všech typů používaných v energetice, dále má osvědčení pro realizaci retrofitů jističů OEZ.

Systém řízení jakosti je certifikován podle ČSN ISO 9001:2001.

Partneři společnosti:

ČEZ
ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 8, 405 00 Děčín IV