tisk poslat email

Montáže, opravy, revize a údržba trafostanic

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. byla založena 1.6.1995 a nyní je jednou z významných elektromontážních firem v České republice. Významnou předností firmy jsou dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti při realizaci mnoha zakázek pro tuzemské zákazníky. Hlavním předmětem činnosti jsou montáže elektroenergetických rozvodných zařízení elektrizační soustavy. Zajišťujeme rovněž údržbu a zprovoznění vrchních a kabelových elektrických rozvodů v napěťové hladině od 0,4 do 35kV. Máme zkušenosti a vybavení pro montáž kabelových armatur veškerých dostupných typů do 35 KV včetně. Jsme kdykoliv připraveni poskytnout odborné elektrotechnické poradenství. K dispozici máme veškerou potřebnou techniku pro uvedené činnosti, jako např. autojeřáby, montážní plošiny, traktory, nákladní vozidla, měřící přístroje, lisovací techniku apod. Společnost se pečlivě věnuje oblasti osobních údajů.

Zapojení kabel. TS 22 kV
Zapojení kabel. TS 22 kV
Výměna odb.stož. 35 kV
Výměna odb. stož. 35 kV
Svislý odp.+závěs.kabel 35 kV
Svislý odp.+ závěsný kabel 35 kV
Stožár 35 kV kabelové svody
Stožár 35 kV + kabelové svody

Výroba:
  • montáže, opravy , revize a údržba trafostanic
  • montáže, opravy, revize a údržba vrchních a kabelových elektrických rozvodů v napěťové hladině od 0,4 do 35 kV včetně
  • montáže kabelových armatur všech dostupných typů do 35 kV včetně
  • elektrotechnické poradenství
CERTIFIKACE:
EMSL, a. s. je společnost s certifikovaným systémem managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ISO
ISO
ISO
POLITIKA JAKOSTI